Teenused

Puidukäitlus

Puidukäitlus on ringmajandust ja taaskasutust arendav ettevõte, kelle eesmärgiks on olla innovatiivsete taaskasutustehnoloogiate ja – toodete/teenuste arenduse ning teeninduse eestvedajaks regioonis.

Missioon: rajada ja korraldada tänapäevaseid puitjäätmete kogumise lahendusi meid ümbritseva keskkonna säästmiseks.

Visioon: muuta taaskasutamine lihtsaks tegevuseks ja saavutada liidripositsioon oma tegevusvaldkonnas.

Puidukäitlus OÜ ettevõtte põhitegevus on puitjäätmete vastu võtmine, kogumine sorteerimine ja käitlemine.

Kogutav materjal on puitpakendid, puitplaadid, alused, lammutuspuit, vineer, kännud, raidmed, oksad, võsa, puitjäätmed.

Võtame tasuta (v.a tooted, mis lähevad utiliseerimisele) vastu keemiliselt töötlemata puitjäätmeid.

Pakume konteineri rentimise ja multilifttõstukiga varustatud autoga transporditeenust. 

Kogu protsess on suunatud taaskasutamisele/taastuvenergiale ja ringmajandusele ning jäätmeturu korrastamisele.

Jäätmete vastuvõtt

Käitleme ja võtame vastu puitjäätmeid kõikides vormides, järgides taaskasutuse ja ringmajanduse põhimõtteid.

Konteineri rent

Toome teieni kaasaegsed ja funktsionaalsed multilifkonteinerid, konteineri täitumisel organiseerime selle tühjendamise.

Transport

Pakume transpordi teenust, tuues konteineri teie territooriumile ning hiljem selle täitumisel, korraldame ka äraveo.

Kirjuta meile