Transport

Toome teie territooriumile materjali ladustamiseks konteineri ja selle täitumisel viime materjali meie ladustamisplatsile

Transpordi teenus

Puidukäitlus OÜ pakub transpordi teenust. Toome teie territooriumile materjali ladustamiseks konteineri ja selle täitumisel viime materjali meie ladustamisplatsile.

Tingimused

  • Veoautole on vajalik tagada materjalile ligipääs ja kandev pinnas.
  • Äravedamiseks mõeldud materjal ei tohi olla tõstuki laadimisulatusest kaugemal kui 5m.
  • Laadimistsooni kõrgus peab olema tagatud minimaalselt 8m (nt. puuoksad, elektriliinid, varikatused ja muud takistused).
  • Okste, tüvede ja kändude hulgas ei tohi olla mulda, kive ja muid materjale.
  • Tellija poolt peavad olema tagatud vajadusel: teesulud, nõutavad märgistused.
  • Tühisõidu tasu rakendub vastavalt hinnakirjale miinimum tunnitasu alusel, kui eelnevad punktid ei ole täidetud ja teenust ei ole võimalik osutada.

Kirjuta meile