Konteineri rent

Kaasaegsed ja funktsionaalsed multilifkonteinerid

Konteinerite rent

Puidukäitlus OÜ omab kaasaegseid ja fuktsionaalseid multiliftkonteinereid, toome konteineri teie juurde ja täitumisel organiseerime konteineri tühjendamise.

Rendime 30 m3 suuruseid multiliftkonteinereid. Konteinerit on võimalik rentida nii lühi- kui pikaajaliselt. Multiliftkonteinerid on mõeldud puitjäätmete jaoks. Konteinerid on pealt ja tagant laetavad.

Üldtingimused konteineri rentimisel

Konteiner peab olema laaditud nii, et materjal ei oleks kõrgem kui konteineri seinad ehk kuhjaga.

Konteineri Tellija peab suhtuma heaperemehelikult temale usaldatud varasse ja tagama vara säilimise.

Konteineri Tellija peab tagama teenindavale veoautole selleks piisava teenindusruumi ja ligipääsu.

Peale konteineri laadimist sulgema ja lukustama konteineri uksed.

Konteineri Tellija kinnitab, et ta on volitatud antud teenust tellima ja kasutama.