Konteineri rent

Puidukäitlus OÜ omab kaasaegseid ja fuktsionaalseid multilift konteinereid, toome konteineri teie juurde ja täitumisel organiseerime konteineri tühjendamise.

Rendime 30 msuuruseid multiliftkonteinereid. Konteinereid saab vaadata siit.

Konteinerit on võimalik rentida nii lühi- kui pikaajaliselt.

Puidukäitlemine
Puidukäitlemise konteinerid

Multiliftkonteinerid on mõeldud puitjäätmete jaoks. Konteinerid on pealt ja tagant laetavad.

Teenuse tellimiseks kirjutage info@puidukaitlus.ee, helistage 503 3567.

ÜLDTINGIMUSED

Konteiner peab olema laaditud nii, et materjal ei oleks kõrgem kui konteineri seinad ehk kuhjaga.

Konteineri Tellija peab suhtuma heaperemehelikult temale usaldatud varasse ja tagama vara säilimise.

Konteineri Tellija peab tagama teenindavale veoautole selleks piisava teenindusruumi ja ligipääsu.

Peale konteineri laadimist sulgema ja lukustama konteineri uksed.

Konteineri Tellija kinnitab, et ta on volitatud antud teenust tellima ja kasutama.