Termo puitbrikett

Kõrge energiasisaldus, keskkonnasõbralikkus, väiksem ladustamisruum, puhas põlemine

Termo puitbrikett - Keskkonnasõbralik ja efektiivne kütus

Mis on termobrikett?

Termobrikett on tahkekütus, mis valmistatakse peamiselt puidujäätmetest nagu saepuru ja laastud, aga ka muudest biomassijäätmetest. Tooraine pressitakse kõrge rõhu all brikettide kujuliseks, tagades kõrge tiheduse ja energiasisalduse. Kogu protsess nõuab kõrget temperatuuri ja survet, et tagada niiskuse eemaldamine ja toote kvaliteet.

Miks valida Puidukäitlus OÜ termobrikett?

 1. Kõrge energiasisaldus: Meie termobrikett on erakordselt energiatõhus, tänu selle madalale niiskusesisaldusele ja kõrgele tihedusele.
 2. Keskkonnasõbralikkus: Valmistatud 100% taastuvatest ressurssidest ning põlemisel tekitab minimaalselt saasteaineid.
 3. Ruumi kokkuhoid: Meie termobrikett vajab ladustamiseks märkimisväärselt vähem ruumi kui traditsiooniline halupuu.
 4. Puhas põlemine: Vähem tahma, vähem suitsu ja pikem eluiga teie kütteseadmetele.
 5. Stabiilne hind: Tänu meie tootmisprotsessile, mis keskendub puidujäätmetele, suudame pakkuda konkurentsivõimelist ja stabiilset hinda.

Termopuidust briketti tooteinfo ja hind

 • Toode: Termo puitbrikett
 • Pakend: 10kg kotis
 • Kogus alusel: 48tk või 96tk
 • Hind: 4.50€ kott (sisaldab 20% km)

Termoklots

 • Toode: Termoklots
 • Pakend: 40l võrgus
 • Kogus alusel: 48tk
 • Hind: 5.50€ kott (sisaldab 20% km)

Telli termopuidust küttematerjalid kohe

Termopuitbriketti kasutussoovitused

1. Ettevalmistus

Enne termopuitbriketi süütamist veenduge, et kütteseade on puhas ja korralikult hooldatud. Eriti tähtis on regulaarselt eemaldada tuhk, et tagada õige õhuvool ja efektiivne põlemine.

2. Süütamine

Termopuitbriketti on suhteliselt lihtne süüdata, kuid hea on alustada mõne süütepulga või süütevedelikuga. Asetage brikettid kaminasse nii, et nende vahel oleks piisavalt õhuvahet, mis soodustab kiiremat süttimist ja ühtlast põlemist.

3. Õhuvoolu reguleerimine

Optimaalse põlemise tagamiseks on oluline reguleerida kütteseadme õhuvoolu. Pärast süütamist võib vaja minna rohkem õhku, kuid kui brikettid põlevad korralikult, saate õhuvoolu vähendada. Ühtlase õhuvooluga tagate stabiilse temperatuuri ja väldite ülekuumenemist.

4. Mitte segamine

Vältige brikettide liigset segamist põlemise ajal. Kuna need põlevad kõrgel temperatuuril ja väga efektiivselt, võib liigne segamine põhjustada ebastabiilset põlemist ja vähendada termopuitbriketi eeliseid.

5. Põlemisjäägid

Kuigi termopuitbriketti põlemisjäägid on minimaalsed, tuleks need korrapäraselt eemaldada. Jäägid ei tohiks koguneda rohkem kui 2 cm paksuselt, et tagada õige õhuvool ja efektiivne põlemine.

6. Ladustamine

Termopuitbrikettide säilitamisel veenduge, et need oleksid kuivas ja jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja niiskusest. Niiskus võib mõjutada brikettide põlemisomadusi.

7. Kütteseadmete sobivus

Termopuitbriketti saab kasutada enamikus puidu põletamiseks mõeldud kütteseadmetes, kuid alati kontrollige seadme tootja juhiseid. Mõned kaminad ja ahjud on spetsiaalselt kohandatud brikettide ja pellettide jaoks.

8. Ohutus

Kuigi termopuitbrikett on keskkonnasõbralik kütus, tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid. Ärge kunagi jätke avatud tuld järelevalveta ja veenduge, et kaminas või ahjus oleks alati toimiv kaitsekraan.

Kokkuvõtteks, termopuitbriketti kasutades saavutate parima tulemuse, kui järgite eespool toodud soovitusi ning tootja spetsiifilisi juhiseid.

Kirjuta meile

Puidukäitlus OÜ logo