Jäätmete vastuvõtt

Võtame vastu puitjäätmeid kõikides vormides: kasutud/katkised puitkastid, alused jms.

Võtame vastu järgnevaid materjale:

  • puitalused
  • puitkastid
  • lauad, prussid
  • kännud
  • oksad
  • raidmed
  • muu puitmaterjal

Tegeleme jäätmete käitlemisega, mitte jäätmete prügimäele ladestamisega (keskkonna saastamisega).

Sorteerime jäätmed teie eest.

Puidukäitlus OÜ kuulub Eesti Ringmajandusettevõtete Liitu ja Ringmajanduse Foorumisse.

Järgime taaskasutamise ja ringmajandamise põhimõtteid.

Leiame Teile alati parima lahenduse, oleme vastutulelikud, paindlikud ja kiired.

Puidukäitlus OÜ jäätmeluba L.JÄ/333370.

Käitume koos keskkonnasõbralikult!

Teenuse tellimiseks kirjutage info@puidukaitlus.ee, helistage 503 3567.

Lisaks aitame lahendada pakendiettevõtjatel Pakendiseadusest tulenevat pakendijäätmete taaskasutusse suunamise sihtarvu.

Mis on taaskasutusmäär?

Taaskasutusmäär on Pakendiseadusest tulenev pakendijäätmete taaskasutusse suunamise sihtarv.

Alates 01.01.2009 peab taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:

  • 45% puidujäätmete kogumassist;
  • vähemalt 60% pakendijäätmete kogumassist.

Üks Pakendiseadusest tulenev kohustus pakendiettevõtjatele on pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine.
Mille üle täpsemalt ettevõtja arvestust pidama peab ja milliseid algdokumente koguma ja kui pikalt säilitama on leitav Pakendiseadusest § 24.

Esitame kliendi soovil Pakendiregistrile nõuetekohase aruande. Ettevõtja saab oma andmete esitamist kontrollida Pakendiregistri kodulehelt.

Too puitjäätmed tasuta meie platsile.

Täpsemad kontaktid on leitavad siit.