Jäätmete vastuvõtt

Võtame vastu puitjäätmeid kõikides vormides.

Puitjäätmete vastuvõtt

Võtame vastu puitjäätmeid kõikides vormides: kasutud / katkised puitkastid, alused jms. 

Võtame vastu puitaluseid, puitkaste, laudu, prusse, kände, oksi, raidmeid ja muid puitmaterjale.

Võtame vastu ka ehitus- ja lammutuspuitu.

Puitjäätmete vastuvõtt on tasuta, välja arvatud keemiliselt töödeldud materjal ja kännud. Keemiliselt töödeldud materjali hind sõltub materjalist, küsi meilt hinnapakkumist.

Kändude käitlemise tasu 20 eurot m3. Tegeleme jäätmete käitlemisega, mitte jäätmete prügimäele ladestamisega (keskkonna saastamisega). Sorteerime jäätmed teie eest.

Puidukäitlus OÜ kuulub Eesti Ringmajandusettevõtete Liitu ja Ringmajanduse Foorumisse. Järgime taaskasutamise ja ringmajandamise põhimõtteid. Leiame Teile alati parima lahenduse, oleme vastutulelikud, paindlikud ja kiired.

Väljastame vastavalt jäätmeseadusele jäätmeõiendi.

Mis on taaskasutusmäär?

Taaskasutusmäär on Pakendiseadusest tulenev pakendijäätmete taaskasutusse suunamise sihtarv. Aitame lahendada pakendiettevõtjatel Pakendiseadusest tulenevat pakendijäätmete taaskasutusse suunamise sihtarvu. Alates 01.01.2009 peab taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:

  • 45% puidujäätmete kogumassist;
  • vähemalt 60% pakendijäätmete kogumassist.

Üks Pakendiseadusest tulenev kohustus pakendiettevõtjatele on pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine. Mille üle täpsemalt ettevõtja arvestust pidama peab ja milliseid algdokumente koguma ja kui pikalt säilitama on leitav Pakendiseadusest § 24. Esitame kliendi soovil Pakendiregistrile nõuetekohase aruande. Ettevõtja saab oma andmete esitamist kontrollida Pakendiregistri kodulehelt. Too puitjäätmed meile.

ringmajandus algab liigiti jäätmete kogumisest
ringmajandus algab liigiti jäätmete kogumisest
jäätmete kogumise konteinerid
jäätmete kogumise konteinerid